AUDYTY ENERGETYCZNE REALIZACJE FOTON

sniadeckich 1

       Firma FOTON specjalizuje się w wykonywaniu audytów energetycznych pod termomodernizację budynków. Takie opracowanie jest bardzo często niezbędnym dokumentem, potrzebnym do uzyskania premii termomodernizacyjnej, bądź dofinansowania z Funduszy Europejskich. Audyty energetyczne sporządzane są przez zespół wykwalifikowanych audytorów i doradców energetycznych, bazujących na specjalistycznym oprogramowaniu.

Do naszych sukcesów można zaliczyć rozstrzygnięcie konkursu RPO dla województwa pomorskiego Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna, gdzie wykonane przez naszą firmę audyty energetyczne przyczyniły się do uzyskania dotacji na kwotę 8 853 226,94 zł (dotacja 85% kosztów kwalifikowanych). 


Audyty energetyczne opracowane przez FOTON zostały pozytywnie rozpatrzone zarówno przez RPO w województwie pomorskim, jak i  bank BGK.


Więcej informacji AUDYTY ENERGETYCZNE
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2019