II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.


Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085)

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego)
oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 300 mln PLN.


Więcej informacji na stronie NFOSIGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020