NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków!

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków w konkursie „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” !!!

CEL PROGRAMU: Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku
z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

DLA KOGO:

-podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów

-podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów

-podmioty prowadzące domy studenckie

-podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków

-kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe

FORMA DOFINANSOWANIA: pożyczka

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 20.07.2017 r. DO 22.12.2017 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020