Prosument II – dotacje na mikroinstalacje

Rusza druga edycja programu PROSUMENT!

Program PROSUMENT II ma celu wspieranie odnawialnych  źródeł energii.

Dla kogo?

-dla osób fizycznych

-dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Jak wygląda wsparcie w PROSUMENCIE?

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Prosumenci będą mogli dokonywać zakupu i montażu następujących małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej:

-źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

-pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

-kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

-systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp

-małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe

-mikrokogeneracje – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

NFOŚiGW udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska na ten cel 40 mln zł! BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków w programie „EKOkredyt Prosument II” już w połowie tego miesiąca!

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW

 

Zapraszamy do współpracy w ramach programu PROSUMENT II osoby fizyczne, spółdzielne i wspólnoty mieszkaniowe.
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020