NFOŚiGW 5.8 część 4 EWE Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Cel programu:

„Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną”.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w dniu 24.07.2017 r. Termin naboru od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Warunki dofinansowania

  1. kwota pożyczki: od 1 mln zł do  200 mln zł,
  2. oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % lub na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
  3. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
  4. intensywność dofinansowania – w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020