POIiŚ 1.6.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie 1.6

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1

Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020