AUDYT ENERGETYCZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENGIE EC SŁUPSK Sp. Z o.o.

[Bx1]getimgphp_LOGO

Na swoim koncie posiadamy również opracowany przez nas audyt energetyczny źródła ciepła dla PRZEDSIĘBIORSTWA ENGIE EC SŁUPSK Sp. Z o.o. Projekt ten realizowany był w ramach „Słupskiego klastra Bioenergetycznego”.

Głównym celem powyższej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego systemu ciepłowniczego w mieście Słupsk. Zakres audytu obejmował inwentaryzację istniejącego systemu oraz wskazanie optymalnego rozwiązania modernizacyjnego.

Ponadto przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Poniżej zdjęcie z inwentaryzacji.

Zapraszamy do współpracy!
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020