PROGRAM PRIORYTETOWY SŁONECZNIK 2018-2019

Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach.
Program realizowany będzie w latach 2018-2019, z obowiązkiem wykonania przedsięwzięć objętych Programem do 30 listopada 2019 r.
Forma dofinansowania: pożyczka z możliwością częściowego umorzenia (od 5 do 15 % w zależności od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia).
Budżet na realizację programu wynosi 14 000 000 zł w tym: rok 2018 -7 000 000 zł, rok 2019 -7 000 000 zł i zostanie zabezpieczony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem.
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające prawo do posiadania budynku lub lokalu.
Zakres dofinansowania:
A) budynki istniejące: docieplenie przegród, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, montaż mikroinstalacji, montaż instalacji wentylacji wraz z rekuperacją;
B) lokale istniejące: wymiana źródła ciepła.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020