Koszty energii odnawialnej znowu spadły. Jak bardzo?

Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej odnotowuje w swoim najnowszym raporcie „Renewable Power Generation Costs in 2018” ponowny spadek kosztów produkcji energii wiatrowej czy słonecznej, które mają być już niższe od kosztów generacji z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Z analizy Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) wynika, że koszty produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej są już niższe od marginalnych kosztów wytwarzania z istniejących elektrowni węglowych.

Co więcej ponad 2/3 projektów lądowych farm wiatrowych oraz 4/5 projektów elektrowni fotowoltaicznych, które znalazły się w bazie IRENA i które mają zostać sfinalizowane w roku 2020, będzie produkować energię taniej niż dowolna elektrownia zasilana węglem, ropą czy gazem naturalnym.

Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA, podkreśla, że dzięki odnotowanemu spadkowi kosztów wytwarzania energii odnawialnej, bazująca na OZE elektryfikacja może zapewnić realizację celów klimatycznych wnikających z Porozumienia Paryskiego.

W swojej analizie IRENA wskazuje na dwie technologie – lądowe elektrownie wiatrowe oraz elektrownie fotowoltaiczne – które już obecnie mają zapewniać, bez jakiejkolwiek pomocy finansowej, niższy koszt produkcji energii od najtańszego wytwarzania wykorzystującego paliwa kopalne.

W ubiegłym roku przeciętny koszt wytwarzania energii z elektrowni fotowoltaicznych i lądowych elektrowni wiatrowych miał spaść przeciętnie o 13 proc.

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020