Azbestu na Pomorzu … coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019). Realizowany on jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, czyli zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Konkurs skierowany jest do gmin województwa pomorskiego, które podejmują inicjatywy w gminnych budynkach, a także działają na rzecz mieszkańców lub właścicieli budynków. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, a także transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów znajdujących się np. na dzikich wysypiskach, czy składowanych na terenie posesji.

Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku, konkurs rozstrzygnięty zostanie do 30 sierpnia 2019 roku. Zgłoszenia konkursowe można składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Szczegółowe informacje o sposobie aplikowania o dofinansowanie znaleźć można w zakładce Konkursy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku już od 12 lat ogłasza konkursy, których celem jest usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa pomorskiego. W latach 2007 – 2017 Fundusz zawarł z pomorskimi samorządami ponad 640 umów o dofinansowanie. Na realizację przedsięwzięć udzielił 9,3 mln zł dotacji ze środków własnych oraz 7,3 mln zł z budżetu NFOŚiGW. W wyniku zrealizowanych zadań unieszkodliwionych zostało około 26 tysięcy ton odpadów zawierających azbest.

W 2018 roku WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”. Z dofinansowania skorzystało 9 gmin naszego województwa tj. Cewice, Dziemiany, Lipusz, Chojnice, Sierakowice, Linia, Stężyca, Sulęczyno i Brusy, które uzyskały dotację na łączną kwotę niemal 400 000 zł. W wyniku realizacji tego konkursu usunięte zostały 832 tony odpadów zawierających azbest, powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Również poza trybem konkursowym, w latach 2003-2016 WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo walkę z eternitem. Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek udzielone zostało różnym podmiotom na łączną kwotę 1,2 mln zł. W wyniku realizacji zadań usuniętych zostało 1 200 ton wyrobów zawierających azbest.

W Polsce w latach 60-tych XX wieku azbest zaczął być stosowany na szeroką skalę w budownictwie. Wykorzystywano go przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych, uszczelniających, tekstylnych (sznury, maty). Był bardzo popularny ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne tj. odporność na wysoką temperaturę, działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, brak przewodnictwa prądu elektrycznego, elastyczność, dźwiękochłonność, łatwość łączenia się z innymi materiałami. W Polsce 96% wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo – cementowe. Ich produkcja rozpoczęła się w 1907 roku, a zakazana została ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. Od 2005 roku w Polsce obowiązuje, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zakaz stosowania azbestu.

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020