Weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach energii. Co zmieni?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cenach energii i weszła ona w życie jeszcze z końcem czerwca. Nowe przepisy oznaczają utrzymanie ubiegłorocznych cen za energię dla odbiorców końcowych z wyjątkiem większych przedsiębiorstw, które muszą liczyć się z podwyżkami. Dla najbardziej energochłonnych firm rząd szykuje kolejną ustawę, która ma uchronić je przed znaczącymi wzrostami kosztów energii.

Dwa dni po uchwaleniu nowelizacji ustawy o cenach energii elektrycznej przez Senat, który nie zgłosił do wersji ustawy uchwalonej przez Sejm żadnych poprawek, podpisał ją prezydent Andrzej Duda, a przyjęte przepisy weszły w życie w ostatnich dniach czerwca.

Sejm, Senat, a następnie prezydent nie mieli zastrzeżeń do regulacji przygotowanych przez Ministerstwo Energii mimo, że – zdaniem choćby Biura Analiz Sejmowych czy ekspertów Konfederacji Lewiatan – wymagają one notyfikacji w Brukseli z uwagi na występowanie pomocy publicznej.

Nowelizacja ustawy „prądowej” zakłada, że ceny energii dla odbiorców – z wyjątkiem większych firm – zostaną zamrożone, ale tylko do końca tego roku.

Zapisy ustawy, która weszła w życie w weekend, stanowią, że przez cały 2019 rok ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych zostaną utrzymane na poziomie cen stosowanych w dniu  31 grudnia 2018 r. i nie wyższych niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 czerwca ub.r.

Warunek utrzymania zeszłorocznych cen dla odbiorców, z wyjątkiem 15 mln odbiorców z grupy taryfowej G, to złożenie stosownego oświadczenia w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, przedsiębiorstwu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Oświadczenia należy złożyć do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

W przeforsowanej ekspresowo pod koniec 2018 r. ustawie „prądowej” przyjęto, obok zamrożenia cen energii, także zmniejszenie akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh oraz obniżenie o 95 proc. doliczanej do rachunków odbiorców końcowych opłaty przejściowej.

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020