Koniec dofinansowania dla nowych budynków w Czystym Powietrzu

Od początku tego roku dofinansowania na zakup i instalację źródła ciepła z rządowego programu Czyste Powietrze nie otrzymają właściciele nowo budowanych domów.

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane. Łączna liczba wniosków w programie Czyste Powietrze na dzień 22 listopada br. wyniosła około 84 tys., z czego około 58 tys. dotyczyło inwestycji w istniejących budynkach i 26 tys. w nowych budynkach.

Z wykonanej przez PORT PC analizy wniosków o dofinansowanie instalacji grzewczych do wszystkich budynków – nowych i istniejących – na dzień 22 listopada br. około 61 proc. urządzeń wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu Czyste Powietrze stanowiły urządzenia korzystające z paliw kopalnych – głównie kotły gazowe (45 proc.) oraz kotły na węgiel (16 proc.). Około 37 proc. złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło kotłów na drewno (21 proc.) i pomp ciepła (16 proc.). W tym w przypadku nowo budowanych domów około połowę urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w programie Czyste Powietrze stanowiły urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii. Były to głównie różnego typu pompy ciepła (łącznie 32 proc.) oraz kotły na biomasę (17 proc.). Większość, około 42 proc., złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło kondensacyjnych kotłów gazowych.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i pożyczek, przy czym maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od dochodów w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020