Audyt energetyczny

Audyty energetyczne budynków

Audyt energetycznyAudyt Energetyczny

Firma FOTON zajmuje się kompleksową obsługą klienta, w zakresie energetyki odnawialnej i wszelkich technologii energooszczędnych. Wykonujemy audyty energetyczne pod termomodernizację budynków. Jesteśmy młodym, ale ambitnym, zespołem audytorów i doradców energetycznych. Naszym klientom proponujemy m.in. ekspertyzy, dotyczące podejmowania oraz realizacji przedsięwzięć zmniejszających ilość zużywanej energii. Dla naszych klientów przygotujemy dokument, który zawierać będzie analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Audyty energetyczne, które proponuje Państwu nasza firma, pozwolą określić ilość i strukturę zużywanej w Państwa budynku energii oraz umożliwią znalezienie najbardziej odpowiednich, konkretnych i opłacalnych rozwiązań, które warto zrealizować w celu obniżenia kosztów eksploatacji. Dla Państwa określimy zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie kosztów m.in. ogrzewania budynku. Ekspertyzy energetyczne, które wykonujemy, obejmują również doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji, mających na celu racjonalizację zużycia energii. Taka niezależna i obiektywna opinia, którą oferujemy, pomoże w określeniu, które rozwiązania techniczne są w danym budynku opłacalne.

Audyty energetyczne przeprowadzane przez naszą firmę zakładają:

  • inwentaryzację instalacji zużywających energię,
  • ocenę kosztów ogrzewania budynku,
  • ocenę kosztów uzyskania ciepłej wody użytkowej,
  • ocenę kosztów wentylacji i klimatyzacji,
  • określenie rozwiązań zmniejszających zużycie energii,
  • ocenę opłacalności rozwiązań,
  • wybranie optymalnych dla danego budynku rozwiązań.

 

 

All right reserved. Foton 2019