Doradztwo energetyczne

foto1

Doradztwo energetyczne Doradztwo energetyczne

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą klienta w zakresie rozwiązań energetyki odnawialnej i doradztwa energetycznego. Nasze działania obejmują cały proces inwestycyjny, począwszy od wyboru i projektu instalacji energooszczędnej, aż do pozyskania dofinansowania.

Jesteśmy firmą, działającą w oparciu o wiedzę i doświadczenie, zdobywane na słupskim i ogólnopolskim rynku energetyki odnawialnej. Potencjał i możliwości energii odnawialnej, jej źródła i wszystko co z nimi związane, jest naszą pasją. Dlatego z przyjemnością, sukcesywnie poszerzamy naszą wiedzę w obszarze instalacji energooszczędnych i chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą z naszymi klientami.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań wykorzystujących między innymi energię słoneczną.

Instalacje energooszczędne

W naszej ofercie znajdują się projekty z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także certyfikaty i audyty energetyczne.

Jako profesjonalna firma, działająca na słupskim rynku energetyki odnawialnej, nasze usługi świadczymy kompleksowo. W oparciu o badania i pomiary doradzamy, jaki system wykorzystujący odnawialne źródła energii będzie dla Państwa najlepszy. Następnie wykonujemy specjalistyczny projekt instalacji i informujemy Państwa o wynikających z niego korzyściach ekonomiczno-ekologicznych. Pomożemy również znaleźć, a następnie pozyskać, dofinansowanie na zakup systemu energooszczędnego.

Zamiłowanie, założycielek firmy FOTON do energetyki, elektrotechniki i fizyki technicznej, pozwala nam oferować usługi doradztwa energetycznego na najwyższym poziomie. Naszą ofertę w zakresie doradztwa energetycznego kierujemy do klientów indywidualnych, małych i dużych firm oraz do innych podmiotów.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą (mailowego, telefonicznego lub osobistego – w naszej siedzibie w Słupsku), w celu pozyskania dodatkowych informacji, związanych z doradztwem energetycznym i pozostałymi świadczonymi przez naszą firmę usługami, z zakresu wykonania projektu instalacji energooszczędnych.

Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji odnawialnych źródeł energii

Nasza firma oferuje także analizę techniczno-ekonomiczną, która obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy energetycznej, uwzględniającej obecne źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz przeanalizowanie profilu zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
 2. Inwentaryzację techniczną obszaru inwestycyjnego wskazanego przez Inwestora – weryfikacja i ocena dostępnych miejsc/powierzchni pod budowę instalacji OZE wraz ze wskazaniem optymalnych lokalizacji dla instalacji.
 3. Przedstawienie rekomendacji rozwiązań technicznych i technologicznych najbardziej korzystnych dla Inwestora (uwzględniając analizę porównawczą kilku rozwiązań), zawierających:
 4. ocenę efektu energetycznego i ekologicznego;
 5. analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zaproponowanych rozwiązań wraz z analizą efektywności kosztowej;
 6. zakres koniecznych prac budowlanych/modernizacyjnych, wynikających z planowanych instalacji OZE;
 7. propozycje urządzeń wraz z określeniem szacunkowej wydajności instalacji w połączeniu z wariantami produkcji i odbioru energii, z uzasadnieniem rekomendowanej opcji oraz opisem technologii proponowanych rozwiązań;
 8. informacje w zakresie obowiązującej sytuacji formalno-prawnej, związanej z realizacją danej inwestycji;
 9. opis procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji;
 10. określenie wymaganej formuły realizacji zadania, obejmującą projektowanie i wykonanie inwestycji;
 11. mapę poglądową/schemat przedstawiający układ projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
 12. Oszacowanie przychodów dodatkowych, związanych z realizacją inwestycji oraz przedstawienie analizy opłacalności dla poszczególnych rozwiązań:
 13. SPBT – prosty czas zwrotu nakładów;
 14. NPV – wartość bieżąca netto;
 15. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu.
 16. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania dla zamierzenia inwestycyjnego.
 17. Prezentację przedstawionych w opracowaniu analiz techniczno-ekonomicznych.

All right reserved. Foton 2019