Kamera termowizyjna

foto1Kamera termowizyjna Pomiary termowizyjne

 

Kamery termowizyjne umożliwiają wykrywanie potencjalnych problemów, zanim staną się one trudne do usunięcia i kosztowne. Dzięki kamerom termowizyjnym jesteśmy w stanie dokonać efektywnych pomiarów oraz monitorować procesy termiczne klatka po klatce.

Jako firma wykonująca audyty energetyczne na potrzeby termomodernizacji, z powodzeniem zaczęliśmy stosować kamerę termowizyjną firmy FLIR. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie doradztwa energetycznego.

Dla naszych klientów wykonujemy audyty energetyczne, a wraz z nimi analizę ekonomiczno-ekologiczną pogłębioną o pomiary termograficzne. Instalację każdego systemu oszczędzającego energię w Państwa gospodarstwie domowym również poprzedzamy wykonaniem indywidualnego, dopasowanego do Państwa potrzeb projektu popartego odpowiednimi pomiarami.

Jak to działa?

Analiza termograficzna z powodzeniem stosowana jest wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmierzenia temperatury lub zbadania rozkładu temperatur z bezpiecznej odległości. Firma Foton, działając kompleksowo w zakresie energooszczędnych rozwiązań, daje Państwu możliwość kompleksowego pomiaru termograficznego, wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba.

Kamery termowizyjne wykorzystują bezkontaktowy pomiar w widmie podczerwieni, gdzie temperatury obiektów obrazowane są w formie różnokolorowych obszarów. Takie obrazy pozwalają na szybki przegląd temperatur powierzchni. Zastosowanie pomiaru termowizyjnego umożliwia również wskazanie miejsc o temperaturze odbiegającej od otoczenia.

Kamera termowizyjna rejestruje w trakcie każdego pomiaru obraz termiczny oraz rzeczywisty. Większość kamer posiada funkcję łączenia obrazów i ich rejestrację do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. Kamera umożliwia również rejestrację filmów w podczerwieni.

Dzięki temu, że pomiar może być wykonywany na odległość, możliwy jest pomiar temperatury w miejscach niedostępnych lub niebezpiecznych.

Firma Foton ze Słupska, wykonuje pomiary termowizyjne w oparciu o obowiązujące normy dotyczące warunków i zasad wykonywania badań termowizyjnych.

Zachęcamy do kontaktu z firmą Foton (mailowego, telefonicznego lub osobistego w naszej siedzibie w Słupsku), w celu pozyskania dodatkowych informacji na temat pomiarów termowizyjnych.

All right reserved. Foton 2019