Realizacje

POL_gmina_Tuchomie_COA

AUDYT ENERGETYCZNY DLA GMINY TUCHOMIE

Miałyśmy przyjemność przeprowadzić doradztwo energetyczne dla Gminy Tuchomie. Usługa obejmowała opracowanie 10 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej: – OSP Tuchomie z lokalami mieszkalnymi, – OSP Kramarzyny, – ZSPiG Kramarzyny, – OSP Trzebiatkowa, – szkoła w Trzebiatkowa, – Świetlica Wiejska w Masłowice Trzebiatkowskie, – OSP Nowe Huty, – Świetlica Wiejska w Modrzejewo, – OSP wraz ze […]

AUDYT ENERGETYCZNY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W SŁUPSKU

Na swoim koncie posiadamy również imponującą liczbę (64!) opracowanych przez nas audytów energetycznych dla Wspólnot Mieszkaniowych, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Każda z usług obejmowała wykonanie audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form […]

c4699c5e6263d82f5a3c7c96e3935cbd,900,0,0,0

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA FAMUR

W ubiegłym roku miałyśmy przyjemność wykonać audyt energetyczne dla przedsiębiorstwa FAMUR. Wskazany audyt energetyczny miał na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń, dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zakres audytu obejmował przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez firmę FAMUR S.A. Zapraszamy […]

resize

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU

Kilka miesięcy temu opracowałyśmy audyt energetyczny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa miał na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń, dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zakres audytu obejmował m.in. przegląd zużycia energii w budynkach. Poniżej zdjęcie z inwentaryzacji. Zapraszamy do współpracy!

default

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA FM BRAVO

W ubiegłym roku miałyśmy przyjemność wykonać audyt energetyczne dla przedsiębiorstwa FM BRAVO. Wskazany audyt energetyczny miał na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń, które dotyczyły przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Poniżej zdjęcia z programu Audytor. Zapraszamy do współpracy!

indeks

AUDYT ENERGETYCZNY DLA GMINY CHOCZEWO

W ubiegłym roku miałyśmy przyjemność opracować audyt energetyczny dla budynku znajdującego się w miejscowości Choczewo. Budynek objęty opracowaniem stanowi pałac, wpisany do rejestru zabytków. Audyt energetyczny miał na celu wskazanie optymalnych rozwiązań termomodernizacyjnych w obiekcie. Poniżej zdjęcie z inwentaryzacji. Zapraszamy do współpracy!

sm

AUDYT ENERGETYCZNY DLA Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, zlokalizowanej w Zamościu

Kilka miesięcy temu miałyśmy przyjemność przeprowadzić audyty energetyczne dla 17 obiektów, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, zlokalizowanej w Zamościu. Co najważniejsze – dokumentacja projektowa pozytywnie przeszła weryfikację w konkursie w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 […]

[Bx1]getimgphp_LOGO

AUDYT ENERGETYCZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ENGIE EC SŁUPSK Sp. Z o.o.

Na swoim koncie posiadamy również opracowany przez nas audyt energetyczny źródła ciepła dla PRZEDSIĘBIORSTWA ENGIE EC SŁUPSK Sp. Z o.o. Projekt ten realizowany był w ramach „Słupskiego klastra Bioenergetycznego”. Głównym celem powyższej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego systemu ciepłowniczego w mieście Słupsk. Zakres audytu obejmował inwentaryzację istniejącego systemu oraz wskazanie optymalnego rozwiązania modernizacyjnego. Ponadto […]

[Bx1]getimgphp_LOGO

Audyt energetyczny dla miasta Kołobrzeg

Jakiś czas temu miałyśmy okazję współpracować z miastem Kołobrzeg. Wykonałyśmy audyt energetyczny dla nowo projektowanego budynku Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji. Audyt energetyczny został przygotowany pod dofinansowanie dostępne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności. Poniżej kilka zdjęć z programu Audytor:   […]

10435614_750171231723302_5171171582394570407_n

Audyty energetyczne dla Gminy Słupsk

Ostatnio miałyśmy przyjemność wykonać audyty energetyczne dla nowoprojektowanych budynków użyteczności publicznej w gminie Słupsk: – Rozbudowa Szkoły w Siemianicach – Centrum Promocji Lokalnych Produktów wraz ze Strażnicą OSP w Krępie – Przedszkole Trzydziałowe ze Żłobkiem w Siemianicach – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kusowie Audyty zostały opracowane pod  dofinansowanie dostępne w Narodowym Funduszu Ochrony […]

AUDYTY DLA PARAFII W ZAWIERCIU

Kilka miesięcy temu opracowałyśmy audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej dla parafii w Zawierciu. Inwestor planował budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu. Planowana instalacja wyprodukuje 19 067 kW, dzięki czemu inwestor zaoszczędzi 11 440,20 zł rocznie na energii elektrycznej! Dziękujemy za miłą współpracę firmie Mateo Eko! Poniżej kilka zdjęć z programu PV SOL: ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

markos

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa MARKOS

Ostatnio wykonałyśmy audyt energetyczny przedsiębiorstwa dla firmy MARKOS ze Słupska. Dzięki zaproponowanym przez nas działaniom, dotyczącym poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, firma MARKOS zaoszczędzi rocznie aż 1055,41 MWh oraz ograniczy emisję CO2 do otoczenia o 678,02 tony rocznie! Dziękujemy firmie MARKOS za bardzo profesjonalne podejście i przyjemną współpracę 🙂 Poniżej kilka zdjęć z programu Audytor: ZAPRASZAMY […]

sniadeckich 1

AUDYTY ENERGETYCZNE REALIZACJE FOTON

       Firma FOTON specjalizuje się w wykonywaniu audytów energetycznych pod termomodernizację budynków. Takie opracowanie jest bardzo często niezbędnym dokumentem, potrzebnym do uzyskania premii termomodernizacyjnej, bądź dofinansowania z Funduszy Europejskich. Audyty energetyczne sporządzane są przez zespół wykwalifikowanych audytorów i doradców energetycznych, bazujących na specjalistycznym oprogramowaniu. Do naszych sukcesów można zaliczyć rozstrzygnięcie konkursu RPO dla województwa pomorskiego Oś […]

All right reserved. Foton 2019