Powiązane z: 2014-2020

ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI – V KONKURS

NFOŚiGW, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. ✅ Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2019 r. do 28.06.2019 r. Wnioski, które wpłyną po tym […]

All right reserved. Foton 2020