Powiązane z: dotacja

Jaka średnia dotacja i moc instalacji w programie Mój Prąd?

NFOŚiGW poinformował, że kwota dotacji w programie Mój Prąd, wynikająca z wniosków przekazanych do akceptacji Ministerstwu Energii, przekroczyła 1 mln zł. Dotychczasowi wnioskodawcy aplikują o dotację średnio na niecałe 5 tys. zł, na instalację o przeciętnej mocy ponad 5 kW. Jednak NFOŚiGW nie akceptuje wszystkich wniosków. Pojawiło się już kilkadziesiąt, które odrzucono. ✅ Prezes NFOŚiGW […]

DOTACJA „ELENA”

Od 01.03.2019 pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z projektu ELENA na opracowanie audytu oraz projektu. Wydatki kwalifikowane czyli takie, które zostaną objęte wsparciem ELENA, obejmują sporządzenie dokumentacji, tj. audytu energetycznego i projektu budowlanego, jeśli projekt jest wymagany przez prawo, tzn. w przypadku: 1. kredytu z premią termomodernizacyjną – projekt budowlany wymagany jest zawsze zgodnie z […]

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU W RAMACH NFOŚIGW

Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach: Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.01.2018 r. do 30.03.2018 r. Kto może składać wnioski: duże przedsiębiorstwa; podmioty będące dostawcami usług energetycznych; Na co można otrzymać dofinansowanie: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne […]

Prosument II – dotacje na mikroinstalacje

Rusza druga edycja programu PROSUMENT! Program PROSUMENT II ma celu wspieranie odnawialnych  źródeł energii. Dla kogo? -dla osób fizycznych -dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Jak wygląda wsparcie w PROSUMENCIE? Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Prosumenci będą mogli dokonywać zakupu i […]

All right reserved. Foton 2020