Powiązane z: ELENA

DOTACJA „ELENA”

Od 01.03.2019 pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z projektu ELENA na opracowanie audytu oraz projektu. Wydatki kwalifikowane czyli takie, które zostaną objęte wsparciem ELENA, obejmują sporządzenie dokumentacji, tj. audytu energetycznego i projektu budowlanego, jeśli projekt jest wymagany przez prawo, tzn. w przypadku: 1. kredytu z premią termomodernizacyjną – projekt budowlany wymagany jest zawsze zgodnie z […]

All right reserved. Foton 2020