Powiązane z: gminy

Pierwsze gminy przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”

Do tej pory wnioski o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” były przyjmowane wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, co skutkowało stosunkowo wolnym tempem ich procedowania i relatywnie małą liczbą podpisanych umów. Teraz do realizacji programu włączają się gminy, z którymi poszczególne WFOŚiGW podpisały w tym tygodniu pierwsze porozumienia. W woj. zachodniopomorskim w ciągu pierwszych 9 […]

All right reserved. Foton 2020