Powiązane z: INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE

WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE ULGI NA INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE

Ustawę nowelizującą z dnia 9 listopada 2018 r. (o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 2018 r., poz. 2246) wprowadzono ulgę dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych związaną z tzw. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Pod pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca […]

All right reserved. Foton 2020