Powiązane z: konkurs

Azbestu na Pomorzu … coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019). Realizowany on jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem konkursu jest […]

ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI – V KONKURS

NFOŚiGW, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. ✅ Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2019 r. do 28.06.2019 r. Wnioski, które wpłyną po tym […]

Dofinansowanie na produkcję energii odnawialnej

NFOŚiGW ogłosił kolejny konkurs na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z poddziałania 1.1.1, które wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Tylko na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego poddziałania zostaną zrealizowane inwestycje w OZE warte ponad 400 mln zł. Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania […]

Konkurs na dofinansowanie OZE z POIŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma uruchomić kolejny konkurs na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 💡 Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, we wrześniu lub w październiku NFOŚiGW ma ogłosić kolejny konkurs na unijne dofinansowanie w ramach POIŚ, poddziałanie 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z […]

Podziękowania

W kwietniu uczniowie słupskiego elektryka, wzięli udział w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sonda ich autorstwa otrzymała wyróżnienie za wyjątkowe rozwiązania techniczne. O finale konkursu Cansat można przeczytać klikając w załączony link. 🙂 Więcej informacji Poniżej podziękowania dla naszej firmy za wsparcie Rocket Genius Klub – Elektryk Słupsk. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy powodzenia przy kolejnych […]

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU W RAMACH NFOŚIGW

Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach: Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.01.2018 r. do 30.03.2018 r. Kto może składać wnioski: duże przedsiębiorstwa; podmioty będące dostawcami usług energetycznych; Na co można otrzymać dofinansowanie: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne […]

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków!

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków w konkursie „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” !!! CEL PROGRAMU: Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach. DLA KOGO: -podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – […]

Dwa nowe konkursy w woj. zachodnio-pomorskim!

Dwa nowe konkursy w woj. zachodnio-pomorskim! I KONKURS Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Dla kogo: – Wspólnoty mieszkaniowe – Spółdzielnie mieszkaniowe Na co: -ocieplenie obiektu -wymiana oświetlenia na energooszczędne -przebudowę systemów grzewczych -instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE -budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji […]

Nabór wniosków na konkursy w 2017 roku

Będzie się działo ! NFOŚiGW ogłosił informację o naborze wniosków na konkursy w 2017 r. W tym roku przewidzianych jest jeszcze wiele konkursów do realizacji. Poniżej pokrótce najciekawsze konkursy: LEMUR – nabór planowany do 29.12.2017 BOCIAN – nabór planowany do I kwartał 2018 SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA – nabór planowany do I kwartał 2018 O szczegółach konkursów […]

All right reserved. Foton 2020