Powiązane z: NABORY

NOWE NABORY NA OZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Poddziałanie 1.1.1 – VI nabór – dedykowany dla województwa śląskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania […]

NABORY WNIOSKÓW O DOTACJE NA OZE W ROKU 2019

Nowe nabory wniosków o dotacje na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii możliwe są jeszcze w roku 2019. Ustawowe wsparcie dla instalacji OZE służących wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplne – a także wsparcie w formie dotacji skierowane na przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych w ramach trwającej perspektywy 2014-2020 – to podstawowe elementy warunkujące realizację […]

All right reserved. Foton 2020