Powiązane z: OZE

Wykorzystanie OZE zwiększy premię termomodernizacyjną. Sejm przyjął ustawę

Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii – takie będą efekty uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Regulacje uchwalone przez Sejm pod koniec ubiegłego tygodnia m.in. podwyższają premię termomodernizacyjną w przypadku montażu np. dachowej instalacji fotowoltaicznej. Nowelizację […]

Branża OZE będzie mieć nowego ministra

W nowym rządzie nie będzie Ministerstwa Energii, sprawami związanymi z energetyką odnawialną ma zająć się nowy resort ds. klimatu, którym pokieruje Michał Kurtyka. Ta zmiana to nadzieja na ambitne podejście do modernizacji polskiej energetyki. Nie wiadomo jednak, do jakiego stopnia niezależność i siłę w forsowaniu swoich pomysłów zyska nowy minister ds. klimatu. Utworzone po wcześniejszych […]

NOWE NABORY NA OZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Poddziałanie 1.1.1 – VI nabór – dedykowany dla województwa śląskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania […]

Senat uchwalił nowelizację ustawy o OZE

Uchwalenie w Senacie przyjętej 19 lipca przez Sejm nowelizacji ustawy OZE miało być formalnością i tak się stało. Najpierw do ustaw żadnych uwag nie wniosła senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a następnie ustawa została przyjęta na posiedzeniu plenarnym Senatu bez poprawek. ✅ Przyjęta w piątek przez Senat nowelizacja ustawy o OZE trafi teraz do […]

Co pojawi się w ustawie o OZE, a czego zabraknie?

Przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE ma umożliwić przeprowadzenie tegorocznych aukcji i daje nowe impulsy do rozwoju energetyki prosumenckiej. Na tym jednak potrzeby krajowej energetyki odnawialnej się nie kończą – zarówno tej dużej, jak i małej, której rząd obiecał wcześniej więcej zmian. Aby URE mógł zabrać się za przygotowanie aukcji, po przeforsowaniu […]

Program Agroenergia. Startują dotacje na OZE dla rolników

Od dzisiaj rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW pt. Agroenergia. Zwraca uwagę relatywnie niski maksymalny koszt, który Fundusz przyjął dla mogących podlegać dofinansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. To również jedyna technologia, dla której przyjęto minimalny próg mocy wykluczający z dofinansowania mikroinstalacje.  Dzisiaj Narodowy Fundusz […]

RZĄD PRZYJĄŁ NOWE REGULACJE DLA RYNKU OZE

Rada Ministrów dzisiaj przyjęła nowelizację ustawy o OZE i jej projekt może trafić teraz do Sejmu. Na ostatnim etapie rządowych prac uwzględniono nowe regulacje dla prosumentów, będace efektem działań międzyresortowego zespołu ds. energetyki prosumenckiej kierowanego przez Emilewicz. Najnowsza nowelizacja ma jednak przede wszystkim umożliwić skorzystanie ze wsparcia segmentowi większych instalacji OZE dzięki odblokowaniu możliwości przeprowadzenia […]

NABORY WNIOSKÓW O DOTACJE NA OZE W ROKU 2019

Nowe nabory wniosków o dotacje na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii możliwe są jeszcze w roku 2019. Ustawowe wsparcie dla instalacji OZE służących wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplne – a także wsparcie w formie dotacji skierowane na przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych w ramach trwającej perspektywy 2014-2020 – to podstawowe elementy warunkujące realizację […]

Co zawiera rządowy program Energia Plus?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma już konkretne propozycje dotyczące programu Energia Plus. Zajmie się nimi Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii powołany przez Premiera. Zmiany dotyczą ułatwień w rozwijaniu energetyki prosumenckiej na dużo większą skalę niż dotychczas. Dostosują też polską ustawę OZE do wymogów unijnej dyrektywy o energetyce odnawialnej (RED […]

Dofinansowanie na produkcję energii odnawialnej

NFOŚiGW ogłosił kolejny konkurs na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z poddziałania 1.1.1, które wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Tylko na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego poddziałania zostaną zrealizowane inwestycje w OZE warte ponad 400 mln zł. Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania […]

All right reserved. Foton 2020