Powiązane z: POŻYCZKA REWITALIZACYJNA

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA

✅ Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne Ogłoszono nabór wniosków o pożyczkę na PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (jest to tzw. pożyczka rewitalizacyjna), z regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014–2020)! Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapraszają na spotkanie inaugurujące nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę […]

All right reserved. Foton 2020