Powiązane z: pożyzka

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków!

NFOŚiGW ogłasza drugi nabór wniosków w konkursie „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” !!! CEL PROGRAMU: Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach. DLA KOGO: -podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – […]

All right reserved. Foton 2020