Powiązane z: RPO 2014-2020

Spotkanie informacyjne w Szczecinku DZIAŁANIE 2.7 RPO WZ 2014 – 2020

Zespół firmy Foton został zaproszony, do Szczecinka, na spotkanie informacyjne na temat Działania 2.7 RPO WZ 2014 – 2020. Podczas wspomnianego wydarzenia mgr inż. energetyk Aleksandra Szewczyk w swojej prezentacji przybliżyła możliwości modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. We wstępie zostały poruszone zagadnienia, dotyczące termomodernizacji budynków, obniżenia zużycia energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono także różnicę pomiędzy audytem energetycznym a audytem efektywności […]

RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- zapraszamy do współpracy!

Szanowni Państwo, W związku z uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę w zakresie pozyskania dofinansowania na głęboką modernizację energetyczną budynków. Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. Beneficjentami dofinansowania mogą być: […]

Zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020!

Zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020 oś priorytetowa 10.2.1. efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne. Wnioski można składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Głównym zadaniem osi jest poprawa efektywności energetycznej regionu. W ramach kompleksowych projektów przewiduje się […]

Wybrano Inteligentne Specjalizacje Pomorza!

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień, na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Projekty, realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji, będą preferowane w konkursach RPO WP 2014-2020. Jedna ze specjalizacji dotyczy technologii ekoefektywnych: ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji […]

All right reserved. Foton 2020