Powiązane z: sejm

Wykorzystanie OZE zwiększy premię termomodernizacyjną. Sejm przyjął ustawę

Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku wykorzystania odnawialnych źródeł energii – takie będą efekty uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Regulacje uchwalone przez Sejm pod koniec ubiegłego tygodnia m.in. podwyższają premię termomodernizacyjną w przypadku montażu np. dachowej instalacji fotowoltaicznej. Nowelizację […]

Niższy VAT na domowe mikroinstalacje do podpisu prezydenta

Wczoraj wieczorem Sejm przyjął poprawki do ustawy „antykopciuchowej”, do której dopisano regulacje zakładające obniżenie podatku VAT na montaż mikroinstalacji OZE na przydomowym gruncie czy budynkach gospodarczych. Nowe przepisy mogą wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni. rzyjęta wcześniej przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska pod koniec ubiegłego miesiąca została przyjęta przez Senat, który wprowadził jednak […]

Co pojawi się w ustawie o OZE, a czego zabraknie?

Przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE ma umożliwić przeprowadzenie tegorocznych aukcji i daje nowe impulsy do rozwoju energetyki prosumenckiej. Na tym jednak potrzeby krajowej energetyki odnawialnej się nie kończą – zarówno tej dużej, jak i małej, której rząd obiecał wcześniej więcej zmian. Aby URE mógł zabrać się za przygotowanie aukcji, po przeforsowaniu […]

Sejm przyjął ustawę o funduszu termomodernizacyjnym

Celem przyjętej w piątek przez Sejm ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest stworzenie podstaw prawnych do wdrożenia pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, należących do osób ubogich energetycznie, w modelu przewidującym ścisłą współpracę między rządem i samorządami gminnymi. 💡 Wejście w życie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy ma umożliwić rozpoczęcie wydatkowania kwoty 180 mln zł […]

All right reserved. Foton 2020