Powiązane z: ŚRODOWISKO

NOWE NABORY NA OZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Poddziałanie 1.1.1 – VI nabór – dedykowany dla województwa śląskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania […]

All right reserved. Foton 2020