Powiązane z: URE

Rekordowe ceny gwarancji pochodzenia energii odnawialnej

Na europejskich giełdach notowany jest wyraźny wzrost cen gwarancji pochodzenia potwierdzających wytworzenie danej energii ze źródeł odnawialnych. Wzrost zainteresowania gwarancjami pochodzenia widać także na naszej Towarowej Giełdzie Energii. Gwarancje pochodzenia potwierdzają wyprodukowanie określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Ich nabywcy mogą poszczycić się tym, że określona cześć energii, którą konsumują, pośrednio pochodzi z OZE. Regulacje […]

URE zaktualizował informację o systemach FIT/FIP

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował przewodnik dotyczący zasad funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunków, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. 💡 Chodzi o systemy taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium), z których mogą skorzystać producenci energii w mniejszych biogazowniach i elektrowniach wodnych. Stała cena zakupu w […]

URE ogłosił kolejne aukcje

W połowie ubiegłego miesiąca Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwsze tegoroczne aukcje, ale dedykowane wyłącznie instalacjom istniejącym, których właściciele zyskają szansę na wejście do nowego systemu wsparcia. Teraz ogłoszono długo oczekiwane przez rynek OZE aukcje dla nowych projektów, w przypadku których uruchomienie produkcji energii nastąpi już po wygranej aukcji. 💡 Pierwsze tegoroczne aukcje odbędą się w […]

All right reserved. Foton 2020