Powiązane z: WFOŚiGW

Azbestu na Pomorzu … coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019). Realizowany on jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Celem konkursu jest […]

JAKIE SĄ EFEKTY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował o pierwszych efektach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” na terenie województwa pomorskiego. WFOŚiGW w Gdańsku podaje, że w grudniu 2018 roku podpisanych zostało 16 pierwszych umów z beneficjentami, natomiast w ubiegłym miesiącu podpisano 35 kolejnych porozumień z wnioskodawcami programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę 516 tys. zł. […]

Program „Czyste powietrze”: wstrzymano przyjmowanie wniosków

NFOŚiGW informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak tłumaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ta sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych, a WFOŚiGW mają wznowić nabór wniosków […]

All right reserved. Foton 2020