Powiązane z: woj

Dotacje na odnawialne źródła energii w woj. łódzkim!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach: Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kto może składać wnioski: jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty […]

All right reserved. Foton 2020