30.10.2020

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA – KTO MA OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO URE ?

Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo działające na obszarze Polski jest zobowiązane do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i jego przekazania Prezesowi URE w terminie 30 dni od daty jego wykonania. Raport energetyczny musi być wykonywany co 4 lata.

Pierwsze audyty energetyczne przedsiębiorstwa były opracowywane w latach 2016/2017, więc w październiku mija okres ważności pierwszych dokumentów. Zgodnie z raportem przekazanym przez PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI w całym kraju zostało opracowanych 3506 audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Przypomnijmy co to jest duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43mln € oraz roczny obrót równy lub większy od 50mln €

Za niewykonanie obowiązku ustawowego związanego ze sporządzeniem audytu energetycznego grozi kara finansowa w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Wykazanie w raporcie poaudytowym listy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej nie jest jednoznaczne z koniecznością ich realizacji – ustawa nie nakłada takiego obowiązku. Dokument ma za zadanie wskazać kierunki modernizacji, które przyczynią się do efektywnych ekonomicznie i energetycznie inwestycji.

Jeśli są Państwo zainteresowani opracowaniem dokumentu, zapraszamy do współpracy !

Działamy w całej Polsce !

 

Autor artykułu
mgr inż. Aleksandra Szewczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.