Umowa PPE - czym jest?
Umowa PPA czym jest i czy warto ją zawrzeć ? W Polsce można zaobserwować wzmożone zainteresowanie umowami typu Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA). Możliwe i dopuszczalne są różne modele umów typu PPA, np. tzw. on-site (instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy […]
Czytaj więcej
Nadchodzi "Fala renowacji" Komisja Europejska ogłosiła nową strategię – “Fala Renowacji”. Celem tej strategii jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej.  Obecnie aż 75 proc. budynków jest nieefektywnych energetycznie, stąd też Renovation Wave Strategy zakłada podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji energetycznej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zmiany przyczynią się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i stworzenia […]
02.11.2020 Czytaj więcej
NOWE WARUNKI TECHNICZNE WT2021 CO PRZYNIESIE NOWY ROK? Przyszły rok wprowadza zmiany w branży architektonicznej i sanitarnej,  obiekty wznoszone od 2021 będą musiały spełniać nowe warunki techniczne. Definiują one zarówno współczynnik przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne, jak i zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Ep. BRYŁA BUDYNKU Przy projektowaniu nowych obiektów należy pamiętać, że prosta, zwarta bryła ograniczy wpływ […]
02.11.2020 Czytaj więcej
AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA - KTO MA OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO URE ? Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo działające na obszarze Polski jest zobowiązane do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i jego przekazania Prezesowi URE w terminie 30 dni od daty jego wykonania. Raport energetyczny musi być wykonywany co 4 lata. Pierwsze audyty energetyczne przedsiębiorstwa były opracowywane w latach […]
30.10.2020 Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.