ULGA TERMOMODERNIZACYJNA - CZYM JEST I JAK DZIAŁA?
Ulga termomodernizacyjna Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinny. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Z ulgi może skorzystać osoba która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego opłacająca podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak […]
Czytaj więcej
STOP SMOG 2.0 - NOWE, LEPSZE ZASADY Od 31 marca br. startuje druga odsłona rządowego programu Stop Smog, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu walkę z niską emisją. Dla kogo? Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim) mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe […]
31.03.2021 Czytaj więcej
PROGRAM "MOJA WODA 2.0" RUSZYŁ! W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5000 złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. NA CZYM POLEGA PROGRAM “MOJA WODA 2.0”? “Moja woda” jest […]
24.03.2021 Czytaj więcej
CZYSTE POWIETRZE W PIGUŁCE CEL PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE” Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. DLA KOGO? Dla osób fizycznych które są: właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą NA CO? wymiana, zakup i montaż źródła ciepła instalacja centralnego […]
12.02.2021 Czytaj więcej
Umowa PPE - czym jest? Umowa PPA czym jest i czy warto ją zawrzeć ? W Polsce można zaobserwować wzmożone zainteresowanie umowami typu Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA). Możliwe i dopuszczalne są różne modele umów typu PPA, np. tzw. on-site (instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy […]
22.01.2021 Czytaj więcej
Nadchodzi "Fala renowacji" Komisja Europejska ogłosiła nową strategię – “Fala Renowacji”. Celem tej strategii jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej.  Obecnie aż 75 proc. budynków jest nieefektywnych energetycznie, stąd też Renovation Wave Strategy zakłada podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji energetycznej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zmiany przyczynią się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i stworzenia […]
02.11.2020 Czytaj więcej
NOWE WARUNKI TECHNICZNE WT2021 CO PRZYNIESIE NOWY ROK? Przyszły rok wprowadza zmiany w branży architektonicznej i sanitarnej,  obiekty wznoszone od 2021 będą musiały spełniać nowe warunki techniczne. Definiują one zarówno współczynnik przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne, jak i zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Ep. BRYŁA BUDYNKU Przy projektowaniu nowych obiektów należy pamiętać, że prosta, zwarta bryła ograniczy wpływ […]
02.11.2020 Czytaj więcej
AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA - KTO MA OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO URE ? Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo działające na obszarze Polski jest zobowiązane do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i jego przekazania Prezesowi URE w terminie 30 dni od daty jego wykonania. Raport energetyczny musi być wykonywany co 4 lata. Pierwsze audyty energetyczne przedsiębiorstwa były opracowywane w latach […]
30.10.2020 Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.