25.07.2022

Dopłaty do węgla

Kwota wsparcia zapisana w ustawie to 3 tys. zł
Pieniądze będą przelewane na konto bankowe wskazane we wniosku – bez weryfikacji na co dopłata zostanie przeznaczona.
Pieniądze wypłacone przez gminę wcale nie muszą być przeznaczone na zakup opału.
Rzecznik ministerstwa wskazał, że to „od beneficjenta zależy, w jakim stopniu przeznaczy pieniądze na zakup węgla”.
Warunkiem otrzymania 3 tys. zł od państwa jest ogrzewanie domu paliwem stałym.
„Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego” – [projekt ustawy].
Źródło ciepła musi być jednak zgłoszone w centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.