Proces inwestycyjny Farmy PV

Nasz zespół prowadzi inwestora przez cały proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej

 

Procedurę realizujemy zgodnie z poniższymi etapami:

ETAP 0.  Analiza strategiczna lokalizacji inwestycji

Wstępny etap realizacji inwestycji wymaga dokładnej analizy obszaru przeznaczonego pod budowę farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie weryfikujemy uwarunkowania prawne, geodezyjne i środowiskowe gruntów, wskazując potencjalne ryzyka inwestycyjne oraz możliwości zagospodarowania obszarów.

ETAP 1. Projekt koncepcyjny farmy fotowoltaicznej  – PK

Po zatwierdzeniu lokalizacji farmy fotowoltaicznej przechodzimy do opracowania projektu koncepcyjnego farmy fotowoltaicznej. Na tym etapie wskazujemy technologie i określamy moc farmy, jej uzysk, powierzchnie zabudowy oraz obszary oddziaływania.

ETAP 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  – DŚ

Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach powyżej 1 ha lub 0,5 ha terenach objętych formami ochrony przyrody, konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu przygotowujemy ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko w formie dokumentu jakim jest Karta Inwestycyjna Przedsięwzięcia – tzw. KIP. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt gminy/ prezydent miasta po konsultacji KIP z organami administracji tj. SANEPID, WODY POLSKIE oraz REGIONALNE DYREKCJE OCHRONY ŚRODOWISKA. W przypadku gdyż, któryś z w/w organów wymaga przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko. Z naszego  doświadczenia wynika, iż dla inwestycji zlokalizowanych na terenach objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody, raport jest zawsze wymagany.

ETAP 3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy / zgodności z MPZP – WZ

Kolejnym etapem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy lub potwierdzenia zgodności inwestycji z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydaje się dla inwestycji zlokalizowanych na działkach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

ETAP 4. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – WP

Po przejściu przez poprzednie etapy następuje kluczowy moment w inwestycji – uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Uzyskanie warunków pozwala na określenie zasadności budowy farmy i określenia jej efektywności ekonomicznej. W przypadku projektów pracujących na potrzeby własne obiektu – brak oddania nadwyżki energii do sieci – dany etap jest pomijany.

ETAP 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej – PB

Nasz zespół posiada projektantów, którzy przygotowują kompletną dokumentację projektową zgodną z obowiązującym PRAWEM BUDOWLANYM tak by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej.

ETAP 6. Nadzór inwestorski nad budową farmy fotowoltaicznej

Przeprowadziliśmy już ponad kilkadziesiąt projektów farm fotowoltaicznych. Naszą zaletą jest posiadanie całej kadry technicznej w jednym zespole, nie bazujemy na podwykonawcach. Nie jesteśmy firmą Wykonawczą. Zawsze realizujemy inwestycję patrząc na nią od strony Inwestora.

 

Pamiętaj, każda inwestycja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Proces inwestycyjny trwa średnio 2 lata. Jeśli zależy Ci aby związać się z nami na dłuższą współpracę to zapraszamy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to skontaktuj się z nami !

 

Tu możesz zobaczyć nasze ostatnio realizowane projekty :

  • FARMA FOTOWOLTAICZNA 75 MW – DRZEWIANY  Obecnie ETAP 4
  • FARMA FOTOWOLTAICZNA 1 MW – JAWORY Obecnie ETAP 5
  • FARMA 1,5 MW – SŁUPSK Obecnie ETAP 5
  • FARMA FOTOWOLTAICZNA 0,6 MW – BIAŁOGARD Obecnie ETAP 6
  • FARMA FOTOWOLTAICZNA 10 MW – POTĘGOWO Obecnie ETAP 5
  • FARMA 1 MW – WŁYNKÓWKO Obecnie ETAP 5

 

 

 

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.