16.08.2022

Piknik Ekologiczny nad jeziorem Długim w Tuchomku 21 sierpnia 2022 r.

Zachęcamy mieszkańców Tuchomia i okolic do odwiedzin naszego Punktu „Czyste Powietrze” w godzinach od 14.00 do 18.00

Będą na Was czekać Dominika i Paweł oraz….rozrywka bo przygotowaliśmy grę niespodziankę i nagrody dla zwycięzców!

Do zobaczenia

 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

 

Dotacje z programu „Czyste Powietrze” przeznaczone są na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych.

Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. W programie wyróżniamy trzy poziomy dofinansowania:

 

  1. Poziom podstawowy (30% dofinansowania)– dla beneficjentów, których dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł rocznie. Pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta, stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT; ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym; z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.
  2. Poziom podwyższony (60% dofinansowania) – dla beneficjentów, których przeciętny dochód na jednego członka jego gospodarstwa wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie przekracza kwoty:

– 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Wnioskodawca powinien uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jego gospodarstwa domowego. Przy tym poziomie dofinansowanie jest możliwe także prefinansowanie kosztów.

  1. Najwyższy poziom dofinansowania (90% dofinansowania) – dla beneficjentów, których przeciętny dochód na jednego członka jego gospodarstwa wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie przekracza kwoty:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioskodawca powinien uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub zaświadczenie potwierdzające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przy tym poziomie dofinansowanie jest możliwe także prefinansowanie kosztów.

 

 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w punkcie konsultacyjnym prowadzonym w Urzędzie Gminy w Tuchomiu: w pokoju nr 1.

Najbliższe konsultacje odbędą się w dniach 29.08.2022, 05.09.2022, 19.09.2022, w godzinach 9:30-14:30.

W punkcie konsultacyjnym doradca przeprowadzi całą procedurę od złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia wniosku o płatność. Pomoże przygotować dokumentację niezbędną do wniosku.

Informacje można także uzyskać telefoniczne pod numerem +48 789 363 626.

Autor artykułu
Ola S

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

SevCuMBLyoFWwTif 26.01.2024, 14:25

xLJomHMaAt

tylTvqcb 25.01.2024, 01:02

AYBGiHynVJlLj

hNlncUYXdI 13.12.2023, 18:14

zWBdTenFQytoKu

vOwyRLjakzhE 31.10.2023, 04:22

qIpsATknodbf

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.