12.10.2022

Produkcja energii z kompostu w Bierkowie

Sześć gmin:

Słupsk, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Kępice, Ustka, Postomino – oraz miasto Słupsk, wprowadzi system selektywnego zbierania bioodpadów, w efekcie którego zebrane bioodpady będą poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy ponad 44 mln zł ze środków krajowych na projekt budowy instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompostu spełniającego wymagania dla nawozu organicznego.

Dodatkową korzyścią będzie utworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania produkowanego biogazu w celu wytwarzania energii w kogeneracji. Pozwoli to na produkcję energii z OZE, a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

źródło:https://www.gramwzielone.pl/bioenergia/109115/dotacja-na-biogaz-z-odpadow

Autor artykułu
Ola S

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.