31.03.2021

STOP SMOG 2.0 – NOWE, LEPSZE ZASADY

Od 31 marca br. startuje druga odsłona rządowego programu Stop Smog, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu walkę z niską emisją.

Dla kogo?

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim) mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

„Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski

Na co?

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegających na:

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizację
  • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Zmiany i ułatwienia w dostępie do programu STOP SMOG to m. in. :

  • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin
  • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
  • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta

Szczegóły naboru: https://www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/

Autor artykułu
Dominika Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Unceste 08.07.2024, 06:04

buy cialis generic online cheap gov 31524318 Anderson, J

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.