Studium wykonalności

W ramach naszych usług opracowujemy Studium wykonalności inwestycji w celu:

  • budowy instalacji fotowoltaicznej,
  • budowy farmy fotowoltaicznej,
  • dużej instalacji prosumenta biznesowego.

Opracowanie zawiera:

  • ocenę uwarunkowań prawnych, wykorzystania wskazanego terenu pod inwestycję , m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • ocenę uwarunkowań technicznych w tym ocenę potencjału lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na wskazanych działkach pod względem analizy dostępnej powierzchni i wydajności instalacji PV
  • Prognozę produktywności instalacji PV

Analizę ekonomiczną zawierającą:

  • prognozę cen hurtowych energii elektrycznej – indeksów po jakich sprzedawana jest energia do sieci  i taryf czyli składników opłat po jakich inwestor oszczędza na zakupie energii
  • analiza zużycia energii
  • określenie rentowności inwestycji
  • wskazanie dostępnych instrumentów wsparcia i możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.