Zespół

 

Jesteśmy firmą opartą na wiedzy. Energetyka odnawialna i wszystko co z nią związane jest naszą pasją. Od kilku lat nieustannie poszerzamy swoją wiedzę w tym obszarze i ciągle poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Zamiłowanie pracowników firmy do energetyki, elektrotechniki i fizyki technicznej pozwala nam oferować usługi na najwyższym na rynku poziomie.

mgr inż. Aleksandra Szewczyk Prezes Zarządu
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 •  projektant i kierownik robót budowlanych  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych POM/0428/PWBE/21
 • upr. SEP nr D/16/1/6/2019
 • upr. SEP nr E/87/176/219
 • UDT Certyfikat instalatora OZE w pełnym zakresie

 

inż. Natalia Semmerling-Jankowska Wiceprezes Zarządu
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • opracowywanie projektów architektoniczno-budowlanych
 • opracowywanie inwentaryzacji budowlanych
 • przygotowywanie koncepcji projektowych
mgr Aleksandra Junak Prokurent Spółki
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • wnioski o dofinansowanie
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • opracowywanie studium wykonalności
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Dominika Mencel Audytor Energetyczny
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • członek ZAE nr 2206
 • wykonywanie audytów energetycznych
 • wykonywania audytów efektywności energetycznej w przemyśle
 • projektowanie instalacji fotowoltaicznych w programie PV SOL Premium
 • opracowywanie wniosków do programu „Czyste Powietrze”
mgr inż. Karina Łaga Projektant Branży Sanitarnej
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • członek ZAE nr 2197
 • wpisana do rejestru do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej nr 11574
 • wykonywanie audytów energetycznych
 • wykonywania audytów efektywności energetycznej w przemyśle
 • opracowywanie projektów technicznych branży sanitarnej
 • UDT Certyfikat instalatora OZE w pełnym zakresie
Aleksandra Surma Asystentka Zarządu
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • wspomaganie Zarządu i Zespołu FOTON w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz sprawne funkcjonowanie biura
 • obsługa Social Media
 • kontakt z klientami
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Michał Solnikowski Operator Drona
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • inwentaryzacje budynków i gruntów dronem
 • wykonywanie badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych dronem
 • wykonywanie badań termowizyjnych obiektów
Mariusz Junak Specjalista ds. inwestycji
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • opracowywanie analiz finansowych inwestycji energetycznych
 • prowadzenie i sprzedaż projektów farm fotowoltaicznych
 • finalizowanie procesów inwestycyjnych
 • development projektów farm fotowoltaicznych
Paweł Jankowski Główny Księgowy
Zakres kompetencji
×
Zakres kompetencji:
 • prowadzenie księgowości firmy
 • prowadzenie Spółek Celowych farm fotowoltaicznych
 • dbanie o płynność finansową spółki

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.