02.11.2020

NOWE WARUNKI TECHNICZNE WT2021

CO PRZYNIESIE NOWY ROK?

Przyszły rok wprowadza zmiany w branży architektonicznej i sanitarnej,  obiekty wznoszone od 2021 będą musiały spełniać nowe warunki techniczne. Definiują one zarówno współczynnik przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne, jak i zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Ep.

BRYŁA BUDYNKU

Przy projektowaniu nowych obiektów należy pamiętać, że prosta, zwarta bryła ograniczy wpływ mostków termicznych na ucieczkę ciepła. Natomiast wystawienie dłużej elewacji na stronę południową i przeszklenie jej pozwoli na uzyskanie znacznych uzysków energii z promieniowania słonecznego.

Parametrem, który ułatwi spełnienie warunków WT2021 jest współczynnik kształtu budynku, im niższy tym niższe również będzie zapotrzebowanie na ciepło budynku. Parterowe, rozłożyste obiekty mają wyższy współczynnik kształtu niż budynki piętrowe o zwartej budowie.

Restrykcyjne przepisy będą wymagać od Inwestorów, aby ich budynek był nie tylko bardzo dobrze zaizolowany termicznie, ale jednocześnie zasilany energią, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

IZOLACJA CIEPLNA MOŻE NIE WYSTARCZYĆ

Wartość wskaźnika EP nie może przekroczyć 70 kWh/m2rok, aby osiągnąć tak wysokie standardy dla nowobudowanego obiektu należy  po pierwsze odpowiednio zaizolować budynek zgodnie z tabelą 1. Po drugie wykorzystać odnawialne źródła energii do zasilania budynku.

Tabela 1 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrze wg WT2021.

W projektach konieczne będzie całkowite lub częściowe zastąpienie kotłów konwencjonalnych (węgiel, gaz), kotłami na biomasę lub innymi wysokosprawnymi źródłami ciepła. Przy konwencjonalnym ogrzewaniu gazowym/węglowym nawet przy spełnieniu WT2021 w zakresie przegród zewnętrznych, bez zastosowania odnawialnych źródeł energii nie spełnimy nowych warunków technicznych pod względem Ep.

Wartość współczynnika energii pierwotnej możemy obniżyć poprzez:

  • Ogrzewanie i przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą urządzeń ekologicznych o wysokiej sprawności, np. pompy ciepła.
  • Zasilanie budynku w energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej.
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

My jako audytorzy energetyczni musimy dostosowywać nasze opracowania  tj. charakterystyki energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyty do obowiązujących warunków technicznych.

Spełnienie warunków WT2021 w zakresie energii pierwotnej, nie będzie łatwe ani oczywiste. Jednak pewne jest to, że nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej są skonstruowane w taki sposób, aby spełnienie wymagań za pomocą konwencjonalnych sposobów było często niemożliwe.

Autor artykułu
mgr inż. Karina Łaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.