01.02.2022

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 10.02.2022r.

ZAMAWIAJĄCY:
PORT FISH SP.Z O.O.
ul. Wilków Morskich 19
76-153 Darłowo

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.”.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w/w postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na brak ofert.

Uzasadnienie:
Do dnia wskazanego w zapytaniu ofertowym do złożenia oferty tj. do 9.02.2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

informacja o unieważnieniu Z.O.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

 

Zamawiający:

PORT FISH SP.Z O.O

ul.Wilków Morskich 19

76-153 Darłowo

 

W którego imieniu działa pełnomocnik

FOTON OZE Sp. z o.o.

Ul. Korfantego 4b/11

76-200 Słupsk

 

Nazwa postępowania:

„Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Rybactwo i Morze 2015 – 2020.”

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

OPINIA TECHNICZNA PORTFISH

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Oświadczenie spełnieniu warunków

 

Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.