24.03.2021

PROGRAM „MOJA WODA 2.0” RUSZYŁ!

W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 5000 złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

NA CZYM POLEGA PROGRAM „MOJA WODA 2.0”?

„Moja woda” jest programem przewidzianym dla właścicieli domów jednorodzinnych. Każdemu właścicielowi przysługuje dofinansowanie do 5000zł, aczkolwiek  nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Program „Moja Woda” ma na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „MOJA WODA”?

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

KIEDY I GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu „Moja Woda” należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji. Można to zrobić elektronicznie, zanieść osobiście, wysłać pocztą lub korzystając z Profilu Zaufanego.

 

 

 

 

Autor artykułu
Dominika Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.