17.08.2022

Ślad węglowy

„Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) ustanowi standard, zgodnie z którym przedsiębiorstwa z UE będą musiały ujawniać swój wpływ na klimat i środowisko, i to nie tylko w obszarze bezpośredniej działalności swojego przedsiębiorstwa, ale też w całym łańcuchu wartości. Regulacja ta zastąpi dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) wprowadzając bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zwiększając liczbę przedsiębiorstw, które będą jej podlegać, z 11.000 dla NFRD do ok. 50.000 objętych przez CSRD (w całej UE). „.

źródło: https://www2.deloitte.com/pl

Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.