21.06.2022

Spółdzielnia energetyczna vs klaster energii.

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii są nowymi konstrukcjami prawnymi, wprowadzonymi i rozwijanymi przez polskiego ustawodawcę w celu zaangażowania przeciętnych obywateli na rynku energii oraz implementacji prawa Unii Europejskiej.
Spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii zakładają względnie swobodną partycypację obywateli wokół działalności związanej z sektorem energetycznym. Kooperacja podmiotów w nich zrzeszonych pozwala na realizację projektów związanych z rozwojem OZE i ochroną środowiska naturalnego, co odpowiada założeniom powyżej wskazanych dyrektyw. Należy jednak zaznaczyć, że ani spółdzielnia energetyczna, nie odzwierciedlają treści unijnych dyrektyw.

Ustawodawca powinien, na podstawie ekonomicznych i legislacyjnych analiz, kształtować regulacje dotyczące klastra energii oraz spółdzielni energetycznej w taki sposób, aby zapewnić im stabilny rozwój i pewność prawa dla ich potencjalnych założycieli oraz członków.

źródło: https://energystreamer.pl/2021/05/19/spoldzielnia-energetyczna/

Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.