15.11.2022

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dostaną wyższe dotacje do zielonej energii.

BGK przygotowuje się do nowego wsparcia właścicieli domów wielorodzinnych, którzy zainwestują w odnawialne źródła energii. Można sfinansować nawet połowę wartości inwestycji.

„Sejm przyjął zmianę ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych, która wprowadza grant OZE. To będzie dotacja pokrywająca nawet połowę kosztów instalacji fotowoltaicznej na domach wielorodzinnych. Czy to pomoże rozwinąć inwestycje wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w odnawialne źródła energii i stworzy grono prosumentów zbiorowych? Na razie takich prosumentów w Polsce jeszcze nie ma”.

”Inwestycje w OZE na budynkach wielorodzinnych pojawiają się w wielu regionach Polski, ale nie jest to – jak na razie – mocny trend. Wręcz przeciwnie, można ocenić, że potencjał wielu bloków i domów wielorodzinnych nie jest wykorzystywany. Tego typy inwestycje nie były w ostatnich latach promowane w żadnym ogólnopolskim programie dotacyjnym, natomiast wsparcie można było otrzymać z regionalnych programów. To ma się zmienić”.

 

Grant pokryje połowę kosztów inwestycji w OZE

”Grant OZE to nowe rozwiązanie wpisane do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przyjęta pod koniec października ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Grant ma wynieść do 50 proc. wartości zakupu, montażu, budowy lub modernizacji odnawialnego źródła energii. Będzie przysługiwać właścicielowi lub zarządcy budynku wielorodzinnego na instalację, która produkuje energię na potrzeby tego budynku i to niezależnie, czy jest posadowiona na budynku czy też poza nim.

Ustawa nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej mocy instalacji OZE. Grant będzie można uzyskać także w przypadku modernizacji instalacji OZE, przy zwiększeniu jej mocy o co najmniej 25 proc.

Gdy w budynku są lokale inne niż mieszkalne, wysokość dofinansowania będzie proporcjonalnie pomniejszana o powierzchnię, jaką te lokale zajmują. Jeśli to inwestor prowadzi w budynku działalność gospodarczą grant OZE będzie zaliczony jako pomoc de minimis. Inwestycja nie może też być finansowana z innych źródeł publicznych.”

Źródło:

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dostaną wreszcie wyższe dotacje do zielonej energii

Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.