Audyty elektroenergetyczne

Audyt elektroenergetyczny jest to opracowanie mające na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Zakres audytu elektroenergetycznego obejmuje m.in.:

  • analizę danych dobowo-godzinowych zapotrzebowania na energię elektryczną ;
  • analizę prawidłowości doboru taryfy i mocy umownej ;
  • analizę występowania nadmiernych przepływów mocy biernej i ich kompensacja ;
  • optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez zmianę sprzedawcy energii elektrycznej ;
  • dobór taryfy uwzględniającej specyfikę działalności przedsiębiorstwa ;
  • zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią.

Opracowanie podsumowane jest efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując szacowany koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.