Audyt energetyczny i remontowy

Nasz zespół składa się z audytorów energetycznych należących do ZAE. Wykonane przez nas audyty przechodzą pozytywną weryfikację w BGK, EBI oraz NFOŚiGW.

Audyt energetyczny

Celem audytu energetycznego jest analiza i ocena obiektów (budynków, instalacji) pod względem użytkowania energii oraz rozpatrzenie możliwych do zastosowania środków technicznych służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię tego obiektu.

Po wykonaniu audytu inwestor może skorzystać z premii termomodernizacyjnej, bądź starać się o dofinansowanie z dotacji rządowych i unijnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez Inwestora.

Premia termomodernizacyjna stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku zainstalowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii premia wzrasta do 21% kosztów poniesionych na termomodernizację.

Audyt remontowy

Audyt remontowy uwzględnia zarówno aspekty termomodernizacyjne, jak i remontowe. Po wykonaniu audytu Inwestor może ubiegać się o premię remontową z BGK, która przysługuje właścicielowi budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961r.

Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Kwota premii remontowej dla budynków gminnych, w których znajdują się lokale komunalne wynosi 50% kosztów przedsięwzięć remontowych.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.