Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Dnia 1 października 2016 roku weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach, działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego, przedsiębiorstwo uzyska szczegółowe informacje o możliwościach oszczędności energii cieplnej i elektrycznej. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz art. 37 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, proponujemy wykonanie audytu energetycznego. Nasza firma jest podmiotem, posiadającym wiedzę oraz doświadczenie odpowiednie do wykonania danego opracowania.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, w ramach wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.